Телефон: 0049 (0)176 700 31 697

Email adress:

krassimir@shelev.de

Упойка е въпрос на доверие – можете да разчитате на нас.

Ние също така изпълняваме амбулаторна анестезия при хирургични интервенции по време на зъболечение в клиниката на Swiss Biohealth Kreuzlingen.

При всички анестезии  използваме само материалi за еднократна употреба, без латекс, като всички спринцовки са обозначени със стандартните етикети.

Амбулаторна анестезия

В продължение на много години, ние извършваме извънболнична и щадящи анестезии при пациенти от всички възрастови групи. Нашите пациенти могар  да бъдат само няколко часа след процедурата у  дома си. Родителите на нашите малки пациенти  са в стаята за възстановяване на страната на своите деца.

Анестезията провеждаме най-вече в обща упойка. Так може да сте сигурни, че бързо и безпроблемно отново след процедурата сте си у  дома.

При операциите на ръката или  на предмишницата слагаме и частична упойка – интравенозно регионална анестезия. Тази се счита за много безопасна процедура. Като пациент може да останете буден или да получите приспивателно, когато е необходимо.

Амбулаторните анестезии с висок медицински стандарт и ново оборудване имат важен принос за успеха на операцията. Нашите лекарите и нашия медицински персонал предоставят най-добрата възможна подкрепа преди, по време и след операцията.

Без значение какъв метод на обезболяване използваме при вас:

При нас Вие сте сигурно място.