Телефон: 0049 (0)176 700 31 697

Email adress:

krassimir@shelev.de

Аурикулотерапия

Лечението чрез убождане в точки разположени върху ушната мида се е използвало още в древността от източните народи и в древен Египет (5-3 в. пр.н. е.).
В Европа използването и разпространението на аурикулотерапията е свързано с името на френския лекар и изследовател Nogier. Аурикулотерапия – един от методите на източната рефлексотерапия посредством раздразване на активните точни на ушната раковина.
Аурикулотерапията в наше време се използва не само с лечебна цел, а и с диагностична. През последните години все повече се обръща внимание на акупунктурата, и в частност на аурикулотерапията, знаейки се, че влияе върху енергоинформационната система на тялото. Широкото разпространение на метода е обусловено от неговата висока ефективност, голям кръг от показания и възможност за използване на аурикулотерапията в качеството на компонент от комбинирано обезболяване в хирургията. Към достойнствата на метода трябва да се отбележи и неговото лесно овладяване и простота на прилагане.

Услуги

Искате да си запишете час?

За повече информация!