Телефон: 0049 (0)176 700 31 697

Email adress:

krassimir@shelev.de

Мокса

Мокса или моксотерапия е метод за лечение чрез загряване с пура, пълна с пелин и други билки. Мокса се нарича както метода на лечение, така и самата пелинова пура. Как се лекува с мокса и какво представлява моксотерапията?

Read more „Мокса“